4, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

వేకువ గీతం

వేకువ గీతం 
----------------
భావరాజు పద్మిని - 5/12/14

చీకటి కాటుక రెప్పలు తెరిచి 
వేకువ కాంత కొత్త వెలుగులు స్వాగతిస్తోంది. 

తెలిమబ్బుల పరదాలు తీసి,
తొలిపొద్దు నుదుట తిలకం దిద్దుకుంటోంది .

మంచుముత్యాల్లో స్నానమాడిన ప్రకృతి 
మిసిమి పచ్చ చీర కట్టుకుని పరవశిస్తోంది.

గూటిలో దాగిన చిట్టి గువ్వలన్నీ 
రెక్కలతో దిక్కులు దాటేందుకు సన్నద్ధమయ్యాయి.

ప్రతిరోజూ  సృష్టి  మౌనంగానే పోరాటం చేస్తోంది,
చీకటితో, మబ్బు తెరలతో, అవరోధాలతో.లే నేస్తమా...
మరో ఉదయంలో తడిసి ముద్దయ్యి, 
నీ హృదయానికి కొత్త ఊపిరి పోసుకో. 


అదిగో నవోదయం పిలుస్తోంది,
కొత్త ప్రస్థానానికి నాంది పలకమంటోంది,
కలలను సాకారం చేసుకోమంటోంది.

కదులు నేస్తమా !
సవాళ్లకే సవాలుగా మారు...
ఓటమికే గెలుపు చూపించు ...
నవలోకానికి ద్వారాలు తెరిచి,
సంకల్పమే సాయుధంగా తలచి,
నీకున్న సత్తా నిరూపించు. కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి