10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

నిరీక్షణనిరీక్షణ 


అలకు తెలుసు......

ఎంత ఎగసి అలసినా, ఆకాశాన్ని అందుకోలేదని.

చకోరికి తెలుసు.....

చంద్రుడిని ఎంత ప్రేమించినా చేరుకోలేదని.

నెమలికి తెలుసు.....

ఎంత పురివిప్పి నాట్యమాడినా, మేఘాన్ని తాకలేదని .

కోయిలకు తెలుసు,

ఎంత ఆర్తిగా పాడినా, వసంతం తనకోసం ఆగదని.

అయినా నిరీక్షణ....


ఏదో ఒక రోజు...

సునామి వచ్చినప్పుడయినా  అల ఆకాశాన్ని అందుకోగలదని,

వెన్నెల కిరణాలనయినా త్రాగి  చకోరి వలపు పండించుకోవాలని, 


వెండి వానలో తడిసయినా నెమలి మనసు నిండుకోవాలని,


ప్రతి వసంతానికై నిరీక్షిస్తూ, పాడుతూ, కోయిల గొంతు మూగబోవాలని.


నిరీక్షణ ఆశగా, శ్వాసగా  కడతేరిపోవాలని.9, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

రాతి మనసు


రాతి మనసు 


ప్రియా...

అకాల వసంతానివై వచ్చావు,

అనంత శిశిరాన్ని మిగిల్చావు.

ఉదయ భాస్కరునిలా వచ్చావు,

చిక్కటి నిశీధి మిగిల్చావు.

పున్నమి వెన్నెలవై  వచ్చావు,

అమావాస్య చంద్రుడై కనుమరుగయ్యావు.

ప్రియా..

బండరాతిలోని నీటి లాంటి నీ మనసు, 

నీ హృదయాన్ని తడపదు- మరెవ్వరి దాహం తీర్చదు.

నీటి మీది రాత లాంటి నీ ప్రేమ,

నీకూ అర్ధం కాదు -రాసే చేతికి మమత పంచదు.

నీ కోసం ఆరాటం, ఎండమావి.

నీ ప్రేమ కోసం నిరీక్షణ, వృధాప్రయాస.