9, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

రాతి మనసు


రాతి మనసు 


ప్రియా...

అకాల వసంతానివై వచ్చావు,

అనంత శిశిరాన్ని మిగిల్చావు.

ఉదయ భాస్కరునిలా వచ్చావు,

చిక్కటి నిశీధి మిగిల్చావు.

పున్నమి వెన్నెలవై  వచ్చావు,

అమావాస్య చంద్రుడై కనుమరుగయ్యావు.

ప్రియా..

బండరాతిలోని నీటి లాంటి నీ మనసు, 

నీ హృదయాన్ని తడపదు- మరెవ్వరి దాహం తీర్చదు.

నీటి మీది రాత లాంటి నీ ప్రేమ,

నీకూ అర్ధం కాదు -రాసే చేతికి మమత పంచదు.

నీ కోసం ఆరాటం, ఎండమావి.

నీ ప్రేమ కోసం నిరీక్షణ, వృధాప్రయాస.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి