10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

నిరీక్షణనిరీక్షణ 


అలకు తెలుసు......

ఎంత ఎగసి అలసినా, ఆకాశాన్ని అందుకోలేదని.

చకోరికి తెలుసు.....

చంద్రుడిని ఎంత ప్రేమించినా చేరుకోలేదని.

నెమలికి తెలుసు.....

ఎంత పురివిప్పి నాట్యమాడినా, మేఘాన్ని తాకలేదని .

కోయిలకు తెలుసు,

ఎంత ఆర్తిగా పాడినా, వసంతం తనకోసం ఆగదని.

అయినా నిరీక్షణ....


ఏదో ఒక రోజు...

సునామి వచ్చినప్పుడయినా  అల ఆకాశాన్ని అందుకోగలదని,

వెన్నెల కిరణాలనయినా త్రాగి  చకోరి వలపు పండించుకోవాలని, 


వెండి వానలో తడిసయినా నెమలి మనసు నిండుకోవాలని,


ప్రతి వసంతానికై నిరీక్షిస్తూ, పాడుతూ, కోయిల గొంతు మూగబోవాలని.


నిరీక్షణ ఆశగా, శ్వాసగా  కడతేరిపోవాలని.కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి