17, జనవరి 2017, మంగళవారం

కొన్ని నవ్వులు... (కవిత)

కొన్ని నవ్వులు... (కవిత)
పద్మిని భావరాజు.(11 /8/13 )

కొన్ని నవ్వులు...
పెదాలు విచ్చుకునీ విచ్చుకోనట్టు,
ప్లాస్టిక్, మొహమాటం నవ్వులు.

కొన్ని నవ్వులు...
మనసులోని విషపు ఆలోచనలని,
కప్పేసే, పెదవి విరుపు నవ్వులు.

కొన్ని నవ్వులు...
అవసరాన్ని గడుపుకోవడానికి,
వచ్చే,నవజాత అవసరార్ధం నవ్వులు.

కొన్ని నవ్వులు...
అసూయను కప్పిపుచ్చుకునే,
మెచ్చుకోలు, కపటపు నవ్వులు.

కొన్ని నవ్వులు...
గెలవలేక,ఏడవలేక నవ్వే,
నిస్సహాయపు నవ్వులు.
ఇన్ని నవ్వుల మధ్య నా అన్వేషణ దేనికోసం?ఆత్మ స్వచ్చతను,
మనసు అద్దంపైకి,
మనసు అద్దం నుంచీ,
పెదవి హరివిల్లు పైకి,
పరావర్తనం చెందించి,
ఏడు రంగులు కలిసిన,
ఆత్మ అద్భుత చిత్రాన్ని,
ఎదుటివారి కళ్ళలో మెరిపించే,
మనోహరమైన నవ్వులకోసం.

చూసాను... ఆ నవ్వులను...
పసిపాపల బోసి నవ్వుల్లో.
తల్లిదండ్రుల నిస్వార్ధ ప్రేమలో,
అండగా నిలిచే ఆత్మీయుల్లో,
గురుమూర్తి వాత్సల్య వదనంలో.

కళ్ళలో మెరిసే ఆ నవ్వులకు,
తారలు దిగదుడుపు.
విరుల తేనెల ఆ నవ్వులే,

నాకు ప్రతీరోజూ మేలుకొలుపు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి