13, జనవరి 2017, శుక్రవారం

వెన్నెలెంత ముద్దు

వెన్నెలెంత ముద్దు
————————
భావరాజు పద్మిని - 13/12/16

చల్లని ఈ రేయంతా నిదురమాని,
నీతో ఊసులాడాలనుంది.
కొబ్బరాకుల ఊయలలూగే నిన్ను
కోసుకొచ్చుకోవాలనుంది.

వెలుగు బంతిని తీసుకొచ్చి
పసిపాపనై ఆటలాడాలనుంది.
మబ్బుల మాటున దాగేనీతో
దాగుడుమూతలాడాలనుంది.


పున్నమిలో సాగరం ఎందుకు పొంగుతుందో
ఎన్నెలంతా ఏరెందుకు నెమరేస్తుందో,
కలువ కన్నులు నీకోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తాయో,
చకోరపక్షులు నీ నిండుబింబం కోసం ఎందుకు పరితపిస్తాయో,
తారకలు నీ చుట్టూ ఎందుకు పరిభ్రమిస్తాయో,
వెన్నెల్లో తాజ్మహల్ చూడాలని ప్రేమికులెందుకు కలలు కంటారో,
నాకు తెలీదు కానీ,
ఓ జాబిలి దీపమా,
నువ్వంటే నాకు చచ్చేంత ఇష్టం.

వెన్నెల దారాలతో నిన్ను చుట్టుకోవాలని,
వెన్నెల్లో తడిసిన జాజులు తురుముకోవాలని,
వెన్నెల రసాన్నంతా మానసంలో నిక్షిప్తం చేసుకోవాలని,
వెన్నెల్లో కరిగిపోవాలని, కలిసిపోవాలని,
చెప్పలేని ఆరాటం.
పెరిగినా తరిగినా చీకట్లో దాగినా...
నువ్వెలా ఉన్నా నాకు ముద్దే మరి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి