22, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

కాలం తేల్చాల్సిన లెక్కలు

కాలం తేల్చాల్సిన లెక్కలు
————————————
భావరాజు పద్మిని - 22/12/16

కాలమెంత గొప్పది?
ఏ మలుపుల్లోనో పరిచయాలు చేస్తుంది,
ఏవేవో మనసుల్ని ముడివేస్తుంది,
ఏ దారుల్లోనో పయనింపజేస్తుంది,
జతకట్టాలని చూస్తే విడదీస్తుంది,
విడిపోవాలనుకుంటే కలిపేస్తుంది.

గుండె గాయలను మాన్పుతుంది,
మానిన గాయాలను రేపుతుంది,
చీకట్లో ఆశాకిరణం చూపుతుంది,
కాంతికి కారుమబ్బై కమ్మేస్తుంది,
బాధే కాదు ఆనందాన్నీ మింగేస్తుంది,
జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంది.

నాదనుకున్నది తన్నుకుపోతుంది,
కాదనుకున్నది తెచ్చిపడేస్తుంది,
ఆపదల్లో అమ్మై ఓదారుస్తుంది,
నిద్రపుచ్చి కల్లో కనికట్టు చేస్తుంది,
రేపటిమీద ఆశ వీడద్దంటుంది,
నీకు నేనున్నానంటూ నిలబడుతుంది.ఎవరికెవరు ఈ లోకంలో...
ఎందుకోసమో ఈ తపనలు,
ఎంతకాలమో ఈ మమతలు,
ప్రశ్నలే తప్ప జవాబుల్లేవిక్కడ,
మజిలీలే తప్ప మార్గం తెలీదిక్కడ,
మాటలెందుకులే వృథా మిత్రమా!

గుండె లోతుల్లో అనురాగమెంతో,
బయటపెట్టలేని అసహ్యమెంతో,
బేరీజు వేసిచూసి కాలాన్నేతేల్చనీ !
పదిలంగా దాచుకున్న జ్ఞాపకాలో,
దూరంగా నెట్టివేసిన పంతాలో,
ఏవి నిలవాలో కాలాన్నే తేల్చనీ!
ఎందుకంటే ...
కొన్నిసార్లు మాటలకంటే మౌనమే బాగుంటుంది.
కొన్నిలెక్కలు కాలం తేల్చినప్పుడే బాగుంటుంది.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి