21, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

//అడ్డుగోడలు//

//అడ్డుగోడలు//
------------------
భావరాజు పద్మిని - 22/816

వేయి కనుల వెన్నెలకి - వర్ణమేదొ వెతుకులాట
కోటి గుండెల హర్షానికి - కులమేదని కుమ్ములాట
పల్లవించు పయనానికి - తల్లివేరు తవ్వులాట
'సింధువైన' బిందువమ్మ - మేఘమేదో తెలపాలట !
రాకెట్టుల కాలంలో, ఓ మనిషీ నీ పయనం ఎటు?

విశ్వమంతా - దేశమంటూ, రాష్ట్రమంటూ, జిల్లా అంటూ,
మండలాలు, పట్టణాలు, పల్లెలుగా విభజించి...
కులాలని, మతాలని, ప్రాంతాలని, జాతులనీ,
తలవెంట్రుక చీలినట్టు చీలిపోవు తరుణాన...
మనిషేక్కడ మరుగాయెనో మరి,
మనిషిని మనిషిగ చూసే...
మనసెక్కడ మరుగాయెనో ?

నీకింతే గాలంటూ, నీకింతే నీరంటూ,
నీకింతే నేలంటూ, నీకింతే తిండంటూ,
కులానికో జగాన్ని, మనిషికింత ముక్కను
గిరిగీసుకునిచ్చాడా, భువిని మనకు విధాత ?బారెడు దేహంలో, బండెడు మాంసానివి,
యెర్రని రక్తం పారే, సప్తధాతు సౌధానివి,
ఎక్కువేమి తక్కువేమి ఎన్నడూ లేదిక్కడ !
ఉన్నవెన్ని వన్నెలైన వెంటరావు నీతోన,
ప్రాణముంటె శివానివి, లేకపోతె శవానివి
కాలే కట్టెకు కులాలు ఎన్నద్దిన ఒకటేలే !
గూగులమ్మ వేట మాని, గుండెలోన వెతుక్కో !


ఒక్కగొంతు కేక జతగ మరిన్ని కూడి కేరింత,
ఒక్క అడుగు నడకైతె మరిన్ని కలిపి కొత్తబాట,
ఒంటిగొచ్చి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోవు జీవితాన,
ఒంటరితనమును తీర్చే ఆసరాయె జనమంతా !
గీసుకున్న గిరులు నిన్ను కుంచించే తరుణాన,
కళ్ళు తెరవకుంటే, కడకు నిన్నూ విభాజిస్తారోయ్,
కట్లు తెంచుకోవోయ్, నీ కుటుంబమే ఈ జగమంతా!

మానవతే మన మతం, కలుపుగోలు మన కులం,
సేవ కొరకె జీవితం, సమతే మన సుగంధం,
మమత పంచుకుంటు పొతే మనుగడ ఇక మధువనే !
స్వార్ధమంటు వీడి చూడు స్వర్గముంది భువిలోనే !
అడ్డుగోడ కూల్చి చూడు అందరుంది నీలానే !
నిన్ను నువ్వు నెగ్గి చూడు అంతా ఇక నీలోనే !కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి