8, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

నయనమనోహరం

నయనమనోహరం 
---------------------
భావరాజు పద్మిని - 9/10/15.

అరుణ కాంతుల అమ్మ అరుదెంచె 
పున్నమి జిలుగుల శివుడటకొచ్చే 
చూచు వారలకులుల్లము ఝల్లన 
మొదలాయెను ఆనంద తాండవం 

మధుసూదనుడి మద్దెల నాదం 
అమరానాదమే లక్ష్మీ గానం 
విరించి వేసెను తకధిమి తాళం 
వాణీ అత్యద్భుత వీణారావం 

ఢమఢమ మ్రోగెను ఢమరుకనాదం 
ఝణఝణ మన్నది అందెల రావం 
మెరుపుల కదలిక ఇరువురి లాస్యం 
శివునికి శివయే సరియను నాట్యం 


సరిసరి నటనలు సిరిసిరి నగవులు 
రసమయ నడకలు ఒడుపుగ బిగువులు 
ఇరువురి శిఖలన నున్న చంద్రుడు 
జతపడి విడివడి నవ్వసాగెను 

వడిగ కదిలేటి అంబ జడను కాంచి 
నడయాడే మిన్నాగుయని భ్రమసి 
శివుని తనువున చుట్టిన నాగులు 
పడగలెత్తి మరి నాట్యమాడెను 

నవపంచావరం మారు మ్రోగెను
తాళలయగతులె తాండవించెను 
గంగ ఉప్పొంగి ఉరకలెత్తెను 
హిమశైలములే కరిగిపోయెను 

నందీ భృంగీ గణపతి స్కందులు 
పతంజలీ వ్యాఘ్రపాదాదులు 
సనకసనందన మునిగణాదులు 
అచ్చెరువొందుచు ఓలలాడిరి 

దివ్య లాస్యమును దిగ్భ్రమతోడ 
దేవతలంతా కానచుచుండగా 
సింధూరధూళి ధవళ కాంతితో 
మిళితమై కనుల మిరుమిట్లుగొలిపె 

ఆదిదంపతుల నెచట గానక 
నలుదిశలా పరికించుచుండగా 
ఒకే తనువున చెరుసగమ్ములై 
నగుపించిరి చిరునగవుమోమున 

పున్నమియలలా మనసులుప్పొంగ 
మోకరిల్లినవి యఖిలజగమ్ములు 
మధురం మధురం మధురసభరితం 
నయనమనోహారమర్ధనారీశ్వరం !

(ఊహా జగతిలో కళ్ళముందు నాట్యమాడి, ఈ కవిత రాసేలా ప్రేరణ కల్పించిన  ఆదిదంపతుల చరణారవిందాలకు ఈ కవిత భక్తిప్రపత్తులతో అంకితం...)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి