31, జులై 2014, గురువారం

ఉన్నవాడికి ఏవిటయ్యా పెట్టేది ?

ఉన్నవాడికి ఏవిటయ్యా పెట్టేది ?
-----------------------------------------
భావరాజు పద్మిని 
31/7/14 

చాలీచాలని బట్టలు, మాసిన మొహాలు 
కారే ముక్కులు, అట్టలుకట్టిన జుట్టు,
చెట్టుక్రింద బతుకులు, మట్టిలో పోర్లాటలు
కడుపునిండా ఆకలి, కంటినిండా ఆశలు...

జీనా యహాన్ మర్నా యహాన్ 
ఎండకు ఎండి, వానకు తడిసి,
చలికి ఒణికి, క్షణక్షణం జడిసి,
భావాలు, ఉద్వేగాలు, నవ్వులు, 
ఏడుపులు, స్నేహాలు, ప్రేమలు,
పట్టెడు మెతుకులకి కొట్లాటలు,
అన్నీ చెట్టు కింద చిట్టి గూటిలోనే...

దైవంలా ఎవరో ఒకరు వస్తారని,
తృణమో ఫణమో ఇస్తారేమోనని,
మట్టి కొట్టుకుపోయిన చేతులనిండా,
ఆ పూటకు ఏదో నింపుతారని,
వచ్చిందే అంతా పంచుకుతినాలని,
ఆశనిరాశల ఊగిసలాట...
ఏ పూటకు ఆ పూటే ఆకలివేట.వాళ్ళు దారిద్ర నారాయణులని,
వాళ్ళను చూసి చీదరించుకోకు.
మనలాంటి మనుషులే వాళ్ళూనూ!
బీదరికం తాండవించే బ్రతుకులైనా,
ఆ మసి చేతులే నీకు అక్షయపాత్ర!

ఆ చేతులు పరమాత్మవని మర్చిపోకు,
దానం చేసే అవకాశం ఇస్తున్నాయవి నీకు,
నీ హృదయంలోని దయను పరీక్షిస్తున్నాయి.
పైనున్న నీ చెయ్యి చేసే దానం ఆయనకే!
చిన్న రొట్టెముక్క పెట్టినా పుణ్యఫలం నీకే! 
  
గుప్పెడు మెతుకుల కోసం 
గంపెడు పిల్లలు కొట్లాడడం 
ఎంతటి దయనీయం...
మానవత్వానికే అవమానం.
వారానికోసారైనా వెళ్లి దానం చెయ్యి...
అవిగో ఆ మట్టి చేతులు పిలుస్తున్నాయి...
భవతి భిక్షాం దేహి ! అయ్యా, దర్మం చెయ్యండి !


నేస్తమా,
సొంత లాభం కొంత మాని...
పార్టీలు, డాబుల పేరుతో,
ఉన్నవాళ్ళకు కుక్కడం మాని,
లేని వాళ్ళను అన్వేషించు.
వండి వడ్డించి, ప్రేమగా పంచు.
కడుపు నిండిన వాళ్ళ దీవెనలు...
నీ బ్రతుకును కళకళ లాడిస్తాయి.
నీ మనసుకు వెలలేని తృప్తి కలిగిస్తాయి.

అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది...
అవధూత వెంకయ్యస్వామి 
మాటల్లోని తియ్యటి అంతరార్ధం... 

"ఉన్నవాళ్ళకేమిటయ్యా పెట్టేది ?
వెళ్లి లేనివాళ్ళకు పెట్టు..."

ఇచ్చుటలో ఉన్నహాయి...
వేరెచ్చటనూ లేదోయి లేదోయి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి