27, మే 2014, మంగళవారం

// పసిడి వసంతం //

// పసిడి వసంతం //

ఏడాదికి ఓ సారైనా నువ్వు వస్తావని,
వసంతాల పులకలు తీసుకోస్తావని,
తరువెల్లా తపనతో ఎదురుచుస్తుంటాను.

మోడైనా, బీడైనా, ఎండినా, వడిలినా 
నువ్వు వస్తావన్న ఆశతో జీవిస్తాను.
నిలువెల్లా నిన్ను నింపుకోవాలని,
అణువణువునా అలముకోవాలని,
మౌనమునిలా తపస్సు చేస్తుంటాను.

నువ్వు రాగానే...
నాలోని జీవాన్ని నీతో కలిపేస్తాను,
ఒళ్ళంతా వేవేల పూలు పూసుకుని,
బంగారు గొలుసుల్లో నిన్ను బంధిస్తాను.
ఆకులో, పువ్వులో,కొమ్మలో,రెమ్మలో 
నిన్నే చూసుకుని మురిసిపోతాను.

మన సంగమం...
పులకింతల పసిడి పూలు పూస్తుంది,
వనానికి స్వాగత తోరణాలు కడుతుంది,
సుమ దళాల విరివాన కురిపిస్తుంది,
చూసే కళ్ళలో ఆహ్లాదం నింపుతుంది,
మనసుల వాకిట ముగ్గులు పెడుతుంది.

వచ్చినట్టే వెళ్ళిపోతావు నువ్వు...
నిరీక్షణలో మునిగిపోతాను నేను...
ప్రేమ పూలై పండే క్షణం కోసం...
వలపు వెల్లువెత్తే తరుణం కోసం..
పసిడి వసంతం కోసం ...
ఎదురుచూస్తూనే ఉంటాను.

భావరాజు పద్మిని 
27/5/14.


(గోల్డెన్ చైన్ ట్రీ - ఏడాదికి ఓ సారి వసంతంలో పూసే ఈ చెట్టు, బంగారు రంగు గొలుసు పూలతో నయనమనోహరంగా ఉంటుంది. ఉదయం ఈ చెట్టును చూసినప్పుడు మనసులో కలిగిన భావనలకు అక్షర రూపం ఈ కవిత )


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి