6, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

ఉషోదయం

ప్రతి ఉదయం..

అందమయిన ఉషోదయపు మత్తు నుండి
రెప్పలు విచ్చుకోకముందే...

చల్లటి మలయ సమీరం, అమ్మ మమతలా,
ఆప్యాయంగా స్పృశిస్తుంది.

చీకటి చీల్చుకుని , నులి వెచ్చని ఉదయ కిరణం,
కంటి పాపలో వెలుగుతుంది.

ఎన్నెన్ని వర్ణాలో అందంగా అలికిన ఆకాశం,
రమ్యంగా కనుల విందు చేస్తుంది.

విశ్రమించిన చిన్ని గువ్వలన్నీ రెక్కలు విప్పుకుని,
కలకూజితాలతో సందడి చేస్తాయి.

ఆకు ఆకులో నవ జీవం... పువ్వు పువ్వులో కొత్త పరిమళం..
మబ్బు మబ్బులో చైతన్యం.. అణువణువునా నవ రాగం.

ప్రతి ఉదయం... ఒక కొత్త పుట్టుక.
ప్రతి గమనం.... జీవ నదీ ప్రవాహం..
నిన్నటి నీరు ఇవాళ ఉండదు..
నిన్నటి రంగులు ఇవాళ లేవు...

తిరిగి రాని నిన్న గురుతులే వెతక్క,
నిన్నటి కలతలే పులుముకు తిరక్క,
మనసారా ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదించు.


3 కామెంట్‌లు: